facebooktwittermail

Gård spärrad efter nervsjukdom

En gård i Norrköpings kommun har spärrats och belagts med restriktioner sedan ett får med nervsjukdomen Nor98 påträffats.

Det innebär bland annat att inget djur, embryo eller sperma får lämna gården annat än för slakt.

Alla får ska märkas med öronbrickor och att samtliga djur över 18 månader måste provtas vid slakt, enligt Jordbruksverkets beslut.

Måste skicka huvudet


När ett får eller en get i besättningen som är över 18 månader gammalt har avlidit eller måste avlivas ska huvudet sågas av och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys.

Nor98 är en sjukdom i centrala nervsystemet hos får. Den påvisades första gången i Norge 1998, därav namnet.

Det mesta tyder, enligt Jordbruksverket, på att Nor98 är en åldersrelaterad sjukdom hos små idisslare men forskning pågår fortfarande.

Det finns hittills inga tecken på att Nor98 smittar mellan djur i en besättning, men för att få mer kunskap om sjukdomen har EU beslutat att drabbade besättningar ska övervakas i två år. ATL.nu