facebooktwittermail

Lönsamhet möjlig också på en mindre gård

Glöm inte bort din egen lön i kalkylen när du vill starta en lantbruksverksamhet. Men visst går det att få lönsamhet även på en mindre gård, skriver ATL:s ekonomicoach.

I lantbrukspressen handlar det ofta om stora eller jättestora företag och dess utveckling och lönsamhet. Det finns ändå ganska många företag som är små eller medelstora. Måste man vara stor för att det ska vara lönsamt?

Jag har ärvt en mindre gård och jag funderar mycket på om och hur jag kan utveckla den. Jag har sedan ett par år tillbaka flyttat till gården med min familj och nu vill vi satsa på gårdens produktion och skapa en verksamhet som genererar en avkastning på minst en årslön. Vi vill att verksamheten ska vara mer än bara hobby. Kommer en produktion i liten skala att fungera och ge ett ekonomiskt utbyte, eller är det bara en dröm?

Linda och Martin

Hej Linda och Martin!

Er fråga är aktuell hos många som ”blir” med gård. Det första som man tänker på är att det är ett bra boende. Därefter kommer funderingen på hur det går att utveckla sina intressen från hobby till affärsverksamhet.

Ja, det går att få lönsamhet. Men vad är ett lönsamt företag? Ett företag är lönsamt när det finns utrymme att ta ut en rimlig lön efter att samtliga kostnader är borträknade. Det är kostnader såsom omkostnader för produktionen, räntor, amorteringar och eventuellt anställdas löner. Ersättningen för egen lön ska även ställas i förhållande till vilken arbetsinsats som har gjorts för att sköta verksamheten. När det är en ny idé som du brinner för är det alltför ofta som du glömmer bort din egen lön när du räknar kalkyler.

All företagsverksamhet är förknippad med kostnader, men det går att välja om det ska vara nytt eller begagnat. Jag tycker det är viktigt att inte skaffa för stor ryggsäck med stora lån. Ibland är det en fördel att investera lite långsamt för att minska risken att få för stor skuldsättning i början.

Oavsett om verksamheten ska bestå av traditionell jordbruksproduktion eller mer förädlad verksamhet är det viktigt att göra en marknadsanalys. Finns det kunder som vill köpa mina saker eller vill besöka verksamheten? Hur stora möjligheter har jag att kunna sälja tillräckligt mycket så att det kan ge en skälig ersättning i lön? Börjar man med något helt nytt brukar det ta en tid innan det växer till tillräckligt stor försäljning.

Det gäller också att se till helheten när vi tittar på om det är lönsamt. Med egen verksamhet hemma på gården minskar vissa kostnader jämfört med om du har en anställning flera mil från gården.

På en mindre gård behöver det oftast göras någon typ av utveckling av produkterna för att det ska generera tillräckligt med inkomster till företaget för att ersätta en årslön. Det räcker oftast inte bara med avkastning från jord och skog. Det finns företag som gjort en resa och växt till lönsamma företag även om de ligger långt från städerna. Med rätt idé och koncept går det att lyckas på nästan vilken plats som helst – en viktig del är det egna engagemanget.

Även om det går att minska löneuttaget några år är det viktigt att komma ihåg att vi kan behöva sjuklön eller pension i framtiden. Det gäller oavsett om företaget är stort eller litet.

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu