facebooktwittermail

Går back 35 procent på mjölken

En ny studie visar att en belgisk mjölkbonde bara får 65 procents täckning för sina kostnader.

Studien, som gäller kostnader 2016, har gjorts av European Milk Board, EMB, och Belgian Dairy Farmer´s Association. Studien visade att kostnaderna för att producera ett kilo mjölk var 41,37 cent under 2016. Samtidigt fick bonden 26,70 cents, vilket betyder att bara 65 procent av produktionskostnaderna täcktes.

I studien har också räknats in till arbetsinsatser av både lantbrukaren och familjemedlemmar.

LÄS OCKSÅ Sprutade mjölkpulver i protest

Inte något av de senaste fem åren har en mjölkproducent kunnat tjäna ihop till en dräglig inkomst menar EMB.

"Vi mjölkbönder är alla smärtsamt medvetna om att vi i dag förlorar över hela linjen. För mig är frågan hur länge vi kan fortsätta, när man ser att våra produktionskostnader under de senaste fem åren inte har täckts och vi praktiskt taget tär på reserverna", säger Erwin Schöpges, styrelseledamot i EMB, i en kommentar kring ökningen av kostnaderna för mjölkproduktionen under senare år.

LÄS OCKSÅ Två kronor back per kilo mjölk