facebooktwittermail

Gammalt knep säkrar tillgången på vatten

Tack vare ett effektivt markbyte står Ölandslantbrukaren Göran Andersson väl rustad inför kommande torrsäsonger. Och han är inte ensam. Runt om i landet byggs det nya bevattningsdammar i torkans spår. Men den stora rusningen har uteblivit, visar ATL:s sammanställning.

Dammen byggdes på skogsmark vilket innebar mycket arbete med bortforsling av stubbar, jord och sand. Själva dammen är sex hektar stor, två meter djup, och sysselsatte entreprenören i fyra månader.
Dammen byggdes på skogsmark vilket innebar mycket arbete med bortforsling av stubbar, jord och sand. Själva dammen är sex hektar stor, två meter djup, och sysselsatte entreprenören i fyra månader. FOTO: PRIVAT

Att bygga en bevattningsdamm lär vara ett av de äldsta teknikknepen som en lantbrukare kan ta till för att säkra tillgången på vatten. Men utan naturliga flöden i landskapet är det inte alltid så enkelt. Ölandslantbrukaren Göran Andersson löste själv dilemmat genom att byta mark med grannen.