facebooktwittermail d

Gamla kartor kan lösa tvister mellan markägare

Vid skiftesreformerna inventerades stora delar av marken i Sverige. Då bestämdes också hur vägar och vatten gemensamt skulle få användas av markägare. Allt finns bevarat hos Lantmäteriet och kan vara en rik källa till kunskap och information även för dagens markägare.