facebooktwittermail d

Gamla gener kan ge nya resistenta vetesorter

Forskare har hittat gener som ger resistens mot svartpricksjuka och mjöldagg i många gamla höstvetesorter. Därmed går det att ta fram nya sorter med mindre behov av växtskyddsmedel.

Utvärdering i fält av sortmaterial från NordGen, utfört i Svalöv 2019 av Lantmännen.
Lantmännens utvärdering av nordiska höstvetesorter och lantsorter i Svalöv. FOTO: FOTO: AAKASH CHAWADE/SLU

Svartpricksjuka och mjöldagg är två svampsjukdomar som leder till minskad skörd och försämrad kvalitet. Under lång tid har lantbruket använt kemisk bekämpning, men svamparna utvecklar nya varianter som inte påverkas fullt ut. 

Dessutom finns ett ökat tryck på att minska mängden växtskyddsmedel i naturen. Därför finns ett växande intresse för sorter som är resistenta mot sjukdomarna.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, genbanken Nordgen, Lantmännen och några forskare och förädlingsfirmor i länder runt Östersjön har kartlagt gener för resistens mot svartpricksjuka och mjöldagg i 175 historiska nordiska höstvetesorter och lantsorter.

”När vi nu har hittat dessa markörer för resistens – som vi vet är effektiva i Sverige och Östersjöregionen – så kan förädlingsarbetet skyndas på ordentligt”, säger Aakash Chawade, universitetslektor och forskare på SLU, i ett pressmeddelande.

Att ta fram nya sorter är ett mycket dyrt och tidskrävande arbete som ofta tar minst tio år. När det finns kända markörer för en efterfrågad egenskap kan tiden kortas och kostnaden blir lägre.