facebooktwittermail d

Gamla fröskal värmer byn

Tommarps lokala fröfirma har rensat byn från onödiga uppvärmningskostnader.

TOMMARP ATL
Skånefrös pelleterade fröavrens har genomfört sin första högmässa i Östra Tommarp.
Kyrkans byggnader, industrier med tillsammans 70-80 anställda och ett tiotal villor i det lilla samhället strax väster om Simrishamn, värms från och med nu via ett lokalt värmenät.

Det får värmen från företaget Skånefrös nya värmepanna som eldas med pelleterat fröavrens.

Utnyttja värmepannan


Skånefrös eget värmebehov är tydligt koncentrerat till augusti, till spannmålstorkningen efter skörden.

Så års är det inte många som fryser på Österlen så i byn med de små avstånden och nära kontakterna var inte tanken långt borta att utnyttja värmepannan i vidare sammanhang.

Budkavlen gick och snart kunde intressena synkroniseras för industrierna, kyrkan och de boende.

Efter att de första tankarna dök upp för cirka tre år sedan är i dag två kulvertslingor klara som förenar Skånefrö och den stora lokalföreningen JHL med pannan. Denna är i praktiken två,
en större och en mindre, för anpassning till det aktuella effektbehovet.

Ny kulvert beställd


Därtill är en tredje kulvert beställd och en fjärde är under projektering. I dag är man uppe i 1 200 - 1 300 meter kulvert med kapacitet att leverera ungefär 1,5 Megawatt värme i ett nät som klarar mer ändå. Som backup har man en oljepanna men den hoppas man aldrig behöva använda.

- Flaskhalsen är i augusti när alla spannmålstorkarna är i gång, säger Christer Mårtensson.

Tommarps invånare får betala 50 000 kronor plus moms i anslutningsavgift och till detta kommer kostnaden
för värmen.

Nätet ska ägas av en samfällighet utan vinstintresse. Inledningsvis är det finansierat av Skånefrö men målet är att berörda fastighetsägare ska stå för fiolerna.

Miljönyttan är ett plus


Styrelsen och ledningen för Östra Tommarps Närvärme ekonomiska förening ser åtskilliga plusvärden i projektet, främst miljönyttan. Det krävs inga nämnvärda transporter, energikällan är lokal, man får engagerade kunder i fastighetsägare som också äger kulvertsystemet och man är tämligen okänslig för internationell prispåverkan. Och så besparar man miljön något tiotal ton koldioxidutsläpp. Jan Vainult