facebooktwittermail d

Gamla etiketter ger inga avdrag

Lantbrukare gör inte fel om de följer de nya produktvillkoren på växtskyddsmedlet även om det inte framgår på etiketten, slår Jordbruksverket nu fast.

Lantbrukare gör inte fel om de följer de nya produktvillkoren på växtskyddsmedlet även om det inte framgår på etiketten, slår Jordbruksverket nu fast.
Lantbrukare gör inte fel om de följer de nya produktvillkoren på växtskyddsmedlet även om det inte framgår på etiketten, slår Jordbruksverket nu fast. FOTO: LRF MEDIA

I höstas tog Kemikalieinspektionen efter mycket kritik bort kravet på 10 meters bevuxna skyddszoner mot vattendrag när nya växtskyddsmedel godkänns. Efter årsskiftet har villkorsändringar skett på nästan alla växtskyddsmedel som tidigare hade kravet. Men då uppstod nästa bekymmer. Enligt lagstiftningen måste villkoren på etiketten följas. Eftersom beslutet överraskade företagen finns det mycket produkter både hos lantbrukare och hos återförsäljare med gamla etiketter. Under våren har LRF och Svenskt Växtskydd engagerat sig hårt i frågan. De har krävt att myndigheterna ska ge klara besked om hur odlare i praktiken ska göra för att till exempel inte riskera avdrag på tvärvillkor eller miljöersättningar. Måste de följa villkoren på etiketten om de har preparat med gamla etiketter hemma, trots att villkoren ändrats? Nu kommer äntligen Jordbruksverkets besked.

– Vi anser att lantbrukarna inte gör något fel om de tillämpar de nya produktvillkoren som beslutats, även om dessa inte framgår av etiketten på preparatet, säger Olof Johansson, chef på växt- och miljöavdelningen på Jordbruksverket.

Kontrollanterna kommer vid kontroll av tvärvillkor och miljöersättningar att ta hänsyn till detta. Det innebär att lantbrukare inte riskerar avdrag på tvärvillkor eller miljöersättningar för att de använder de nya produktvillkoren. Väljer man att följa villkoren som står på etiketten på växtskyddsmedlet gör man heller inget fel.

– Tänk bara på att det fortfarande finns några växtskyddsmedel som har krav på bevuxen skyddszon utmed vattendrag, säger Olof Johansson.