facebooktwittermail d

”Svårt utan bra hjälpmedel”

Många faktorer kan göra att gallringen inte följer mallen. Automatisk gallringsuppföljning kan vara ett hjälpmedel för att hamna rätt.