facebooktwittermail

Gallring hett i höst

Industrin skriker efter massaved, vilket sätter gallringarna i fokus. Det gör årets Gallringsdagar extra intressanta.

Det är en lätt anfådd Torbjörn Johnsen, en av delägarna till Skogsforum, som ATL får tag på i skogen utanför Jönköping. Förberedelserna för årets Gallringsdagar pågår för fullt, och Torbjörn hugger själv med sin Husqvarna.

– Vi håller precis på att hugga upp jämförelsecellerna. I dag är det riktigt svettigt, men det är roligt att varva med lite praktiskt arbete, säger han.

Varierad gallring

Tidigare år har utställarna själva gallrat sina celler. Men eftersom det måste göras i förväg för att hinna mätas in och dokumenteras har det inneburit en del logistiska problem, och inte alltid så tydliga skillnader i gallringarna. I år är det därför Skogsforum själva som gallrar, medan utställarna kör demo på sina ytor under utställningsdagarna.

– Vi vill få så stor bredd som möjligt i gallringarna. Vi kommer laborera med olika intensitet, stickvägsavstånd, mellanzonsfällning, slingerstråk och gallring helt utan stickvägar samt kranzonsfällning och gruppställt.

Som vanligt kommer det att finnas maskiner av alla storlekar, även skogstraktorer, miniskördare och helt motormanuellt. Dessutom blir det premiärvisning av Vimeks Duo som fanns som prototyp på fjolårets Elmia Wood.

Vältajmat

Och årets Gallringsdagar är extra vältajmade:

– Det är ett stort sug efter massaved och låga lager. Samtidigt är det inte brist på timmer, så för att få ut mer massaved måste gallringarna öka. Men det är inte det lättaste; gallring är svårt och det behövs duktiga entreprenörer och maskinkapacitet. Här i Götaland har gallringsviljan också varit låg efter Gudrun. Instruktionen har varit att gallra tidigt och inte för hårt för att förebygga stormskador. Men det innebär samtidigt ett lågt uttag. Vi får se hur man löser det här, säger han.

Geografiska skillnader

Förra årets Gallringsdagar hölls i Dalarna, och Torbjörn Johnsen ser fler skillnader mellan Götaland och de nordligare delarna av Sverige.

– I Götaland finns ett tryck från skogsägarna mot mer skonsamma maskiner i mellanstorlek, typ Rottne H8. Och vi ser hur andra följer efter med mer slimmade maskiner, till exempel Gremos 750F eller Rottne F10. I norr är köravstånden längre vilket direkt slår mot kostnaden för mindre maskiner, och det är en tydlig skillnad i maskinstorlek mellan norr och söder.

LÄS OCKSÅ: Därför måste gallringsmallarna göras om

LÄS OCKSÅ: Gallringen som gick över gränsen

Gallringsdagarna 2018

Tid: 20-21 september, 10.00-15.00

Plats: Fägrida, strax söder om Jönköping

Antal gallringsceller: 20

Antal utställare: Cirka 50

Antal besökare 2017: Cirka 2 400

Övrigt: På Gallringsdagarna jämförs olika gallringsprinciper och maskinsystem samtidigt som tillverkar visar upp sina maskiner.

Mer info: https://gallringsdagar.se