facebooktwittermail d

Miljöpartiet: ”Högern saboterar artskyddet”

M, C, SD och KD driver nu igenom ett beslut i riksdagen som allvarligt riskerar att försämra skyddet för skogens växter och djur, skriver Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Maria Gardfjell i en debattartikel.

Skog.
Nu mer än någonsin krävs ett samlat grepp på både naturkrisen och klimatkrisen, skriver Maria Gardfjell (MP). FOTO: TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Artskyddsutredningen har kommit med ett samlat förslag om förändringar som skulle göra artskyddet bättre för både miljön och markägarna. Men klåfingriga politiker i Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill inte att regeringen ska komma med en samlad proposition.

Tillsammans bryter denna avskogningshöger ut några enstaka delar som helt saboterar en seriös beredning, ivrigt påhejade av lobbyister från skogsindustrin och LRF. De verkar inte tycka att riksdagens beslutade miljömål spelar någon roll.

Det allt mer industrialiserade kalhyggesskogsbruket har under decennier kraftigt påverkat de svenska skogarna. Skogslandskapet lider av fragmentisering, brist på gamla träd, brist på den kontinuitet och variation av livsmiljöer som är nödvändig för att det långsiktigt ska finnas en mångfald av olika arter.

Av 15 skogsnaturtyper bedöms 13 vara otillräckliga eller ha dålig bevarandestatus. I samtliga regioner där de förekommer. Inte bara de sällsynta arterna minskar, utan även de välkända, folkkära arterna.

I delar av Sverige har blåbärsriset minskat med så mycket som 50 procent. Sverige ser nu konsekvenserna av ett ohållbart system.

Trots det driver M, C, SD och KD nu igenom ett beslut i riksdagen som allvarligt riskerar att försämra skyddet för skogens växter och djur. Tillsammans driver avskogningshögern en politik för att skogsbruket hädanefter inte ska behöva ta hänsyn till fridlysta arter som riskerar att försvinna. En rak tillämpning av deras initiativ skulle alltså omöjliggöra ett fungerande artskydd.

Skogsstyrelsen har kommit med en tolkning av rättsläget som vare sig Naturvårdsverket, miljöjurister på Uppsala universitet eller miljöorganisationer håller med om. Kanske inte så konstigt med oenighet tänker ni, men hör och häpna - Skogsstyrelsen hävdar att varje skogsägare ska ha koll på varje bofink i sina skogar medan miljöorganisationerna faktiskt säger att det är överdrivet. Inte ens Miljöpartiet påstår att varje skogsägare ska ha koll på varenda häckande fågel.

Så varför överdriver Skogsstyrelsen, LRF och Skogsindustrierna? Vill de göra narr av artskyddet? Vill de skapa panik och en förvirring kring naturvården? Det är en populistisk metod som lämnar initierade röster till slutsatsen att de kan lika lite om naturvård som Ebba Busch kan om polisarbete - inte ett pillekvitt.

Tyvärr fick bofinken även Annika Strandhäll att avslöja sin okunnighet. Artskyddsutredningen innehåller i sin helhet förslag på ett nytt system som klarar EU-rätten och skulle bidra till att den negativa utvecklingen i skogen kan vändas. Istället verkar Annika Strandhäll förekomma regeringens normala process och ger besked om förändringar i artskyddsbestämmelserna – innan riksdagen ens hunnit med att bereda ärendet.

Miljöpartiet föreslår att:

• Regeringen bör gå vidare med beredningen av Artskyddsutredningen i sin helhet.

• Statsbudgeten utökas så att skogsägare får ersättning både för skydd av värdefulla skogsbiotoper och naturfrämjande skogsbruksmetoder där hänsyn tas till fridlysta arter.

• Skogsvårdslagen moderniseras så att den både går i takt med EU:s miljörätt och EU:s klimatlag.

• Ett samlat miljöarbete - gröna skogsvårdsplaner och grön landskapsplanering. Då behövs inte brandkårsutryckning av naturvårdare vid varje avverkning. Det gynnar både skogsvården och naturvården.

Låt oss tala klarspråk: EU kräver inte att markägare ska skydda varenda bofink i skogen. Om regeringen däremot genomför avskogningshögerns tillkännagivande rakt av skulle Sverige röra sig längre bort från att efterleva EU:s naturvårdsdirektiv. Det skulle även få negativa återverkningar för trovärdigheten för svensk skogspolitik, svenskt skogsbruk och skogsindustri långt utanför Sveriges gränser.

Artskyddsutredningens samlade förslag är ett steg framåt. Nu mer än någonsin krävs ett samlat grepp på både naturkrisen och klimatkrisen. För vi i Miljöpartiet tycker vi att de av riksdagen beslutade miljömålen förpliktigar.

Maria Gardfjell (MP)
riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson