facebooktwittermail d

Fyrhjulingar i fokus när arbetsmiljöverket inspekterar

Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att sätta extra fokus på användningen av fyrhjulingar på arbetsplatsen. En ridskola i stockholmstrakten har redan fått delgivning om förbud mot att använda fyrhjuling.

Det extra intresset för användningen av fyrhjulingar på arbetsplatsen sker inom ramen för projektet ”Unga i arbete 2015”. Där riktar arbetsmiljöverket in sig på arbetsförhållandena inom bland annat hästnäringen och den gröna sektorn med trädgård och kyrkogårdsförvaltning.

Kommer kräva

Olycksstatistiken med fyrhjulingar förskräcker och fler myndigheter har samarbetat kring strategin för ökad säkerhet på fyrhjulingar.

Arbetsmiljöverket kommer därför att ge frågan extra tyngd vid sina kommande arbetsplatsinspektioner.

– När det finns en fyrhjuling på arbetsplatsen kommer vi att kräva att arbetsgivaren har dokumentation på arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper med avseende på en säker användning av arbetsredskapet, säger Hans Jansson, inspektör på Arbetsmiljöverket Region Öst.

Ridskola fick förbud

En ridskola i norra Stockholm blev något av ett pilotfall när en fyrhjuling användes i stallet utan att det fanns skriftlig dokumentation på förarens kunskaper.

Bristerna i arbetsmiljön ledde till ett förbud mot att använda arbetsredskapet.

Sålde fyrhjulingen

Efter lite betänketid valde ridskolan att inte gå vidare och överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. I stället är fyrhjulingen i dag såld.

– Vi hade gärna sett att de överklagat beslutet till Förvaltningsrätten eftersom regelverket ligger i något av ett gränsland mellan våra och Transportstyrelsens regler. För oss är det en arbetsplats där våra regler ska tillämpas. Ett domslut hade varit klargörande, säger Hans Jansson.

 

RELATERAT: Hjälmtvång införs på fyrhjulingar