facebooktwittermail d

Biobränsleboom väntar närmaste åren

Produktionen av biodrivmedel ökade med sju procent 2020. Men det är inget mot vad som väntar närmaste åren.

Produktionen av biodrivmedel, till exempel biogas, ökar.
Produktionen av biodrivmedel, till exempel biogas, ökar. FOTO: MOSTPHOTOS

Kampen mot utsläpp av växthusgaser skruvas upp. Målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045. Därför görs det nu allt mer biodrivmedel i Sverige. Från 2019 till 2020 ökade produktionen från 13,0 TWh till 13,8 TWh.

Men siffran kommer att öka rejält de närmaste åren. Anläggningar med en total kapacitet på 2,8 TWh är under byggnad. Och det finns byggplaner på anläggningar som kommer att mer än fyrdubbla produktionen av biodrivmedel till 2025 om alla blir verklighet.

Då kan mängden biodrivmedel motsvara 58,7 TWh enligt nya siffror från Svebio.

Nettoproduktionen beräknas dock ligga cirka 10 TWh lägre då vissa anläggningar producerar råvara som förädlas hos andra aktörer.

”Utbyggnadsplanerna visar att drivmedelsproducenterna räknar med att det finns tillgång på råvara i Norden och en optimism kring möjligheterna att snabbt öka produktionen. Många av planerna gäller drivmedel från skogsråvara och från olika typer av avfallsprodukter. Många olika produktionstekniker finns representerade”. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio i ett pressmeddelande.

En slutsats är också att en betydande del av reduktionsplikten kan klaras med biodrivmedel från Norden, både för vägtrafik och för flyget.

Läs mer:

Boom för biobränsle – här är bolagen som satsar

Ygeman: Grön kredit ska öka biobränsleproduktionen

Tror inte på biobränslen som klimaträddning