facebooktwittermail

Full snurr på vindkraften

Svensk vindkraft ser ut att gå mot ett rekordår, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergis prognoser.

I dag finns beställningar på totalt 319 vindkraftverk med en samlad effekt på 676 megawatt för uppsättning under 2011.

Under fjolåret installerades 304 vindkraftverk med en total effekt på 603 megawatt. Det var den största utbyggnaden fram till nu, skriver Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Hinder på vägen


- Den starka prognosen visar vilken potential det finns för en kraftfull utbyggnad av vindkraften och att regeringens ambitionsnivå för den förnybara elen skulle kunna höjas väsentligt, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Vissa hinder mot en fortsatt utbyggnad finns dock. Sedan kommunerna fått vetorätt mot vindkraft och Försvarsmakten lagt fram omfattande "stoppområden" riskerar vindkraften förpassas till platser med sämre vindförhållanden, varnar hon.

Svensk Vindenergi har 147 medlemmar, däriband kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer av olika slag. Dess huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. ATL.nu