facebooktwittermail d

Full fart i fabriken

Nu är Martinsons limträfabrik åter i drift efter takraset i slutet på januari.

Tre sektioner, cirka 18 meter, av taket gav vika under snötrycket på en av Martinsons limträfabriker i slutet på januari. Men inga människor skadades och nu är produktionen i gång igen.
Tre sektioner, cirka 18 meter, av taket gav vika under snötrycket på en av Martinsons limträfabriker i slutet på januari. Men inga människor skadades och nu är produktionen i gång igen. FOTO: PRIVAT

Det var den 23 januari som taket på en av Martinsons limträfabriker i Bygdsiljum, Västerbotten, gav vika efter kraftigt snöfall och drivbildning. Inga personer skadades men raset orsakade materiella skador.

Men nu meddelar företaget att efterarbetet gått över förväntan och att produktionen åter är i gång, bland annat tack vare temporära lösningar.

”En tillfällig vägg mellan produktionslinjen och raset har möjliggjort produktionsstart. Några moment utförs manuellt, medan viss produktion sker på andra ställen på anläggningen. Den tillfälliga väggen har också möjliggjort att personal från Martinsons Byggsystem kunnat påbörja arbetet med att ersätta den rasade takkonstruktionen”, säger platschef Olov Martinson i ett pressmeddelande.

Genom att stuva om i leveranserna har Martinsons kunnat leverera enligt plan med undantag för några mindre förseningar.

”Nu är vi på banan igen och det känns riktigt bra”, säger Lars Källströmer, produktchef för limträbalk.