facebooktwittermail d

Full fart hos Doroteasågen

Efter nystarten i höstas är Doroteasågen åter i full drift. Hittills har den sågat cirka 4 000 kubikmeter virke per månad och lagren börjar på nytt bli fyllda.

- Jag är optimistisk inför framtiden och ser en utvecklingspotential för sågen i Dorotea, säger företagets vd och ägare Ivan Burlak till Västerbottens-Kuriren.

Han köpte Maria Dorotea Såg AB för 130 000 kronor sedan den tidigare ryska ägaren Vicom gått i konkurs. Nu går sågverket i befintlig anläggning och sysselsätter åtta personer varav sex i direkt produktion.

Hoppas på Tyskland


Efter avtal med Svea Skog, Holmen och Skogssällskapet får sågen med krav på förskottsbetalning köpa det timmer som behövs för produktionen.

Det sågade virket levereras till kunder i Jämtland och Västerbotten samt till södra Sverige. På sikt räknar Ivan Burlak även med att exportera till bland annat Tyskland, som tidigare varit ett stort mottagarland. ATL.nu