facebooktwittermail d

FSC: "Köp certifierat"

"Köp fler certifierade produkter". Det svarar FSC på kritiken från europeiska företag. IKEA of Sweden verkar instämma och ansluter sig nu till svenska FSC.

"Det är inte acceptabelt att kvarvarande delar av skogar med höga bevarandevärden, som är en unik del av Europas sista vildmark, saknar permanent skydd och avverkas inom ramen för skogscertifieringen FSC."

Hotar bojkotta

Så skrev 70 europeiska företag i ett upprop till Skogsstyrelsen, Sveriges regering samt skogsbolagen Sveaskog, Stora Enso och SCA. Företagen hotar att sluta köpa svenska skogsprodukter om inte avverkningar av skogar med höga naturvärden upphör och nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige återupptas.

Nu svara FSC på kritiken. På sin hemsida skriver de att genom att avstå från att köpa FSC-certifierad skog eller skogsprodukter finns risken att köpa produkter som kommer från nyckelbiotoper, illegala avverkningar och från områden där man inte tagit hänsyn till lokalbefolkning, urfolk eller arbetares rättigheter.

"Köp certifierat"

"Vi tycker istället att fler företag och konsumenter ska köpa och efterfråga fler certifierade produkter. För ju mer skog som blir FSC-certifierad, och ju fler företag som väljer att certifiera sin verksamhet, desto större blir den positiva påverkan för både Sverige och världens skogar", skriver FSC.

100 procent

Och det verkar som om åtminstone Ikea håller med. Som av en händelse meddelade FSC samma dag som repliken publicerades att Ikea of Sweden nu är nya medlemmar i svenska FSC. Mycket av det trä som Ikea använder kommer från Sverige, och med ett mål att 100 procent ska vara antingen FSC-certifierat eller återvunnet till 2020 ser Ikea gärna att fler småskogsbrukare och sågverk FSC-certifierar sin verksamhet, skriver FSC.

LÄS MER: Europeiska företag kritiska till FSC i Sverige

LÄS OCKSÅ: Aktivister stoppar avverkning

LÄS ÄVEN: Större förutsägbarhet löser inte problemet

PREMIUM: Blågula granar ny exportraket