facebooktwittermail d

”Kraven i standarden är desamma”

Utan en nationell nyckelbiotopsinventering är certifierade markägare själva skyldiga att identifiera höga naturvärden. Det säger Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig på Svenska FSC.