facebooktwittermail d

FSC hotar vindkraften i skogen

Ett nytt förslag från miljöcertifieringen FSC hotar byggandet av vindkraft i skogen.

I förslaget från internationella FSC konstateras att den som bygger vindkraftverk i skogen ändrar markanvändningen, vilket strider mot FSC:s standard. FSC konstaterar visserligen att vindkraftverk i sig är bra för miljön, men nyttan får inte får inte äventyra de miljöfördelar man vill åstadkomma med FSC: skogsbruksregler.

Drygt 11 miljoner hektar skogsmark i Sverige är FSC-certifierad. Det motsvarar ungefär halva den produktiva skogsarealen. För de svenska skogsbolagen, som alla är FSC-certifierade och satsar stort på vindkraft i skogen, är förslaget från FSC en kalldusch. Redan idag sitter de i ett möte för att fundera på hur situationen ska hanteras.

– I Sverige måste alla nu sätta sig ned och noga analysera vad förslaget innebär, det är komplext, säger Håkan Berglund, Skogs- och standardansvarig på Svenska FSC.

Klippa ut platser

Den stora frågan är om det finns en väg för vindkraften, om nu reglerna, när de fastställs, blir som förslaget.

En väg är att klippa ut platserna för vindkraftverken och låta dem vara ocertifierade. Det finns idag ett regelverk för detta, men det är inte självklart att det kan tillåtas för vindkraftetablering.

Det finns också en möjlighet att få undantag från FSC-reglerna om man uppfyller tre kriterier:

* Det får bara vara en mycket begränsad del av skogen

* Delen får inte innehålla några höga bevarandevärden

* Omvandlingen av skogsmarken måste tillföra uppenbara betydande nya säkerstälda långsiktiga bevarandefördelar för skogsbruksenheten.

Men den här vägen är närmast omöjlig.

– Det är inte särskilt sannolikt att någon kan visa att alla de här tre villkoren är uppfyllda om man anlägger ett vindkraftverk i skogen, säger informationsansvarige My Laurell.