facebooktwittermail

Frustrerande väntan på exportsuccén

Drömmen om stora exportframgångar för svensk livsmedelsindustri och därmed svenskt jordbruk lever, i alla fall i retoriken. I praktiken ser det annorlunda ut och det finns flera fallgropar som inte framgick av livsmedelsstrategins storstilade formuleringar, skriver ATL:s Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Exporten av livsmedel är en stor affär för Sverige och omsatte 2019 nästan 100 miljarder kronor. Men om man rensar bort det som är ointressant för svenskt lantbruk, som kaffe, tobak och fisk, har den krympt till hälften, ungefär 45 miljarder.