facebooktwittermail d

Frustration kring jaktförslag om vildsvin: ”Inte rimligt”

Vildsvinssuggor med kultingar är fortsatt fredade i Naturvårdsverkets förslag på nya jakttider. Det väcker ilska hos LRF, men Svenska Jägareförbundet tycker att beskedet är sunt.

En vildsvinssugga med småkultingar är fredad året runt, men den definitionen skapar stor osäkerhet bland jägarna. Nu vill Naturvårdsverket att det ska bli tydligare genom att skriva att kultingarna ska vara randiga eller små och bruna.
En vildsvinssugga med småkultingar är fredad året runt, men den definitionen skapar stor osäkerhet bland jägarna. Nu vill Naturvårdsverket att det ska bli tydligare genom att skriva att kultingarna ska vara randiga eller små och bruna. FOTO: MOSTPHOTOS

Även i fortsättningen ska det räknas som jaktbrott om en vildsvinssugga med kultingar efter sig skjuts, åtminstone om hennes ungar är randiga eller små och bruna.

Det föreslår Naturvårdsverket i sitt förslag på nya jakttider som lämnades till regeringen i måndags.

Tidigare var myndigheten och LRF i stort sett överens om att fredningen skulle slopas. Den nya hållningen imponerar inte på LRF.

– Nu föreslår Naturvårdsverket att ”sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar” ska vara fredade. Verket har haft ambitionen att göra detta tydligare, men det enda som är tydligt är ”randiga”. Vad är ”små kultingar”? Och så kallade brungrisar kan vara mer än halvvuxna och klara sig väl utan suggan. Jag är säker på att ingen jurist kommer att gilla detta, säger Anders Wetterin, vilt- och jaktexpert på LRF.

Men Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, är nöjd med att fredningen är kvar i Naturvårdsverkets förslag.

– Man får sekundära problem annars som blir ännu värre om man skjuter suggor, säger han.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.
Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. FOTO: MADELEINE LEWANDER

Då går yngre gyltor i brunst i flocken och börjar föröka sig okontrollerat. Det har gått att se i områden där ledarsuggor blivit påkörda i trafiken, menar han.

– Det är då vi får en okontrollerbar kultingssituation. Vi får anarki i vildsvinsgruppen och vildsvinen blir fler, säger Daniel Ligné.

Tidigare i våras bröt LRF med jägarna i arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för att minska viltskadorna, bland annat på grund av synen på fredade suggor.

– När vi vänder oss till regeringen kommer vi fortsätta hävda att det inte är rimligt med en sådan här regel, säger Anders Wetterin.

I dag är vildsvinssuggan fredad året runt om hon, som det står, "åtföljs av smågrisar". Den formuleringen gör det svårt för många jägare.

– Därför låter det ungefär såhär när en jakt ska inledas: " Grabbar och tjejer, vi skjuter inga suggor i dag". För jaktledaren vill förstås inte medverka till risk för jaktbrott. Följden blir att vare sig ensamma suggor eller gyltor fälls. Men det måste fällas många vuxna hondjur om stammen ska kunna begränsas, säger Anders Wetterin.

Anders Wetterin är LRF:s expert på Vilt- och jaktfrågor.
Anders Wetterin är LRF:s expert på Vilt- och jaktfrågor. FOTO: LRF

Så skriver Naturvårdsverket om kultingarna

”Naturvårdsverket föreslår därför att smågrisar specificeras till randiga och bruna små kultingar eftersom det är dessa två kategorier av vildsvinskultingar som är helt beroende av suggan för sin överlevnad. Genom ändringen från 'sugga som åtföljs av smågrisar' till 'sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar' anser Naturvårdsverket att det blir tydligare än idag vilken sugga som får fällas vid allmän jakt. Ändringen stärker skyddet för de kultingar som är beroende av suggan, rättssäkerheten ökar därmed och behovet av vägledning minskar.”

”Som tidigare nämnts är det inte lämpligt att utöka jakttiden för vildsvin eftersom den redan är väl tilltagen. Däremot bör andra möjligheter att reglera stammarna fortsatt undersökas. Naturvårdsverket publicerade nyligen en nationell förvaltningsplan för vildsvin som bl.a. innehåller tidsatta resultat- och åtgärdsmål.

Förslaget att förtydliga vilka kultingar som är beroende av suggan för sin överlevnad ökar förutsättningarna för en god djuretik vid jakt och stärker rättssäkerheten för den som ska tillämpa bestämmelsen.”

Skyddsjakt av vildsvin som orsakar skador

För att förhindra skador gjorda av vildsvin får jakträttshavare bedriva jakt året runt.

Det gäller mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling

Vid skyddsjakt gäller inte fredning av till exempel sugga med smågrisar. Du bör dock inte skjuta vildsvin som har kultingar, eftersom det kan innebära att viltet utsätts för onödigt lidande. Du kan dessutom få ökade problem med skador av de moderlösa smågrisarna. Du måste ha tillgång till en eftersökshund vid skyddsjakt, precis som vid annan jakt på vildsvin.

Källa: Länsstyrelsen