facebooktwittermail d

Frusen majs trolig orsak till stort listeriautbrott

Fryst majs från ett ungerskt företag tros vara källan till ett stort listeriautbrott som har drabbat människor flera länder, bland annat Sverige, sedan 2015.

FOTO: CREATIVE-FAMILY

Utbrottet har påverkat länder som Sverige, Österrike, Danmark, Finland och Storbritannien sedan 2015. I Juni 2018 hade totalt 47 fall varav 9 dödsfall rapporterats in som en följd av smittoutbrottet. Det meddelar Efsa, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, i ett pressmeddelande.

Efsa har genom noggranna analyser upptäckt flera stammar av bakterierna som ska ha funnits kvar i det ungerska företagets anläggning både år 2016, 2017 och 2018.

Ungerska myndigheter har sedan källan blev känd återkallat frysta varor från företaget. En åtgärd som Efsa menar minskar risken för fortsatt spridning rejält. All frysning på livsmedelsanläggningen har också stoppats.

Nu väntar fortsatta undersökningar från Efsa som trots genombrottet i utredningen flaggar för att det kan uppstå nya fall orsakade av den frysta ungerska majsen. Orsaken till oron är att det är lång hållbarhet på frysta grönsaker och att sålda produkter inte äts upp direkt. Det som är speciellt med listeriabakterien är att den kan föröka sig i kyla och utan syre.

LÄS OCKSÅ: EU inför strafftullar mot USA

LÄS OCKSÅ: Bucht hoppas på EU-stöd för torkdrabbade bönder

Listeria

Listeria monocytogenes är en bakterie som orsakar infektionen listerios, eller listeria som det ofta kallas, hos människa.

Riskgrupper för att insjunkna är äldre, gravida, spädbarn och vuxna med försvagat immunförsvar.

Bakterien dör genom upphettning till 70 grader eller varmare.

Källa: Livsmedelsverket