facebooktwittermail

Fruktad parasit ska kartläggas

Sedan dvärgbandmasken påträffats i Sverige har Jordbruksverket och Socialstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan.

Utredningen ska analysera behovet av åtgärder i form av till exempel rekommendationer, föreskrifter, informationskampanjer eller bekämpningsstrategier, skriver landsbygdsdepartementet i ett pressmeddelande.

Undersöka smittorisken


I uppdraget ingår även att kartlägga parasitens utbredning och att bedöma i vilken utsträckning människor löper risk att smittas, enligt ett beslut vid torsdagens regeringssammanträde.

- Vi lägger detta uppdrag för att på bästa sätt skaffa oss information och bemöta den oro som parasiten kan väcka hos människor. Det är viktigt för att människor ska kunna känna sig trygga, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i en kommentar.

Utredningen ska göras i samråd med bland andra Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Den ska redovisas senast den 31 maj. ATL.nu