facebooktwittermail

Frostigt mellan djurskydd och bönder

Relationen mellan djurskyddsenheten i Skåne och lantbrukarna tycks ha försämrats. Antalet JO-anmälningar har ökat kraftigt sedan länsstyrelsen övertog ansvaret för djurskyddskontrollerna.

- Det känns som om de kommer ut för att hitta fel. Det finns ingen dialog och jag vet flera som blivit illa bemötta, säger en lantbrukare till Helsingborgs Dagblad.

"Ohälsosam arbetsmiljö"


Sedan länsstyrelsen i Skåne tog över ansvaret för djurskyddet från kommunerna har det stormat rejält kring verksamheten.

Arbetsmiljöverket riktade nyligen skarp kritik mot arbetsmiljön på den nya djurskyddsenheten. Bland annat talades det om en "ytterst ohälsosam arbetsmiljö" i rapporten.

En annan signal om att något gått snett är antalet JO-anmälningar. 2007 och 2008, när kommunerna skötte djurskyddet, var det bara enstaka djurhållare som vände sig till JO med klagomål på inspektionen. Efter 2009 har antalet däremot ökat till 15.

Bra ha vittne


Anmälningarna handlar om dåligt bemötande, hur bedömningen av djuren gått till, att protokoll inte lämnats över korrekt och att det gjorts besök när lantbrukaren inte var hemma, skriver Helsingborgs Dagblad.

Åsa Odell, LRF:s ordförande i Skåne, har ventilerat problemen med länsstyrelsens tjänstemän.

- Det är viktigt att djurskyddskontrollerna fungerar bra, så att alla kan känna sig trygga. Men tyvärr har vi ett antal exempel på att det inte alltid är så. Det skapar en oro hos lantbrukarna, säger hon till tidningen.

I dag rekommenderar LRF lantbrukarna att alltid ha någon med sig, gärna en veterinär, när det är dags för kontroll. ATL.nu