facebooktwittermail

Frivilliga avsättningar ska kartläggas bättre

Skogsstyrelsen får i uppdrag att kartlägga frivilliga avsättningar. Ett förslag på hur det ska gå till ska vara klart till september nästa år.

Björn Ferry och Heidi Andersson har frivilligt avsatt 25 procent av sina 1 000 hektar skogsmark, bland annat detta. Nu ska den och andra frivilliga avsättningar kartläggas bättre av Skogsstyrelsen.
Björn Ferry och Heidi Andersson har frivilligt avsatt 25 procent av sina 1 000 hektar skogsmark, bland annat detta. Nu ska den och andra frivilliga avsättningar kartläggas bättre av Skogsstyrelsen. FOTO: BJÖRN FERRY

Skogsstyrelsen gör redan i dag en uppföljning av de frivilliga avsättningarna i skogen, men har konstaterat att det finns behov av förbättring. Sex större markägare, skogsbolag och kyrkan, rapporterar in alla geografiska data årligen. Men för över hälften av skogen kommer data från enkäter som ibland bygger på stickprov och skickas ut med oregelbundna mellanrum.