facebooktwittermail

Frivillig hänsyn ska klara bombmurklan

Henrik Skanes avverkning stoppades redan 2012-2013 på grund av att den fridlysta svampen bombmurkla. Först nu, efter flera domstolsprövningar, har länsstyrelsen beslutat hur avverkningen ska hanteras.

Efter att Mark- och miljööverdomstolen dömt till markägarens fördel och återförvisat ärendet till länsstyrelsen i Värmland fanns i princip tre sätt att hantera Henrik Skanes avverkningsanmälan: Att låta honom avverka utan restriktioner, att ge marken formellt skydd mot ersättning eller att medge avverkning men med vissa restriktioner för att skydda bombmurklan.

Mark- och miljööverdomstolens dom föll den 1 februari och nu har länsstyrelsen kommit fram till ett beslut - Henrik Skane får avverka, under förutsättning att han visar den frivilliga hänsyn som han angett i avverkningsanmälan.

Spara skog

Det innebär bland annat att han sparar en hänsynsyta med skog kring en nyckelbiotop, spara riktigt gamla granar som finns i beståndet och låter bli att markbereda på några ytor, skriver länsstyrelsen Värmland i ett pressmeddelande.

Alternativet med formellt skydd mot ersättning blev aldrig aktuellt på grund av att både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket avböjt att medge ersättning för områdesskydd.

LÄS MER: Ingen ersättning från bombmurklemark

LÄS MER: "Lavskrika skadas inte av avverkning"

LÄS MER: Lavskrikan - var så god avverka