facebooktwittermail d

Jordbruksverket flaggar: Fritt fram för fritflugan

Fritflugan har börjat svärma, och många havre-, vårvete- och majsfält är fortfarande känsliga för angrepp. Detta befarar Jordbruksverket.