facebooktwittermail

Fritt fram för fågeltransporter efter Newcastlesmittan

Jordbruksverket tar bort övervakningsområdet runt Linköping efter smittoutbrottet i höstas.

Newcastlesjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar fjäderfän och andra fåglar.
Newcastlesjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar fjäderfän och andra fåglar.

Beslutet innebär att det nu inte finns några extra restriktioner för fågeltransporter i området.

– Inga fler fall av smitta har påvisats inom övervakningsområdet och därför kan vi nu upphäva det. Samarbetet med djurägarna och samtliga berörda har fungerat mycket bra, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Det var i mitten av oktober som Newcastlesjuka konstaterades i en hönsbesättning i närheten av Linköping. Djuren avlivades, skyddszoner upprättades och ett större övervakningsområde skapades för att förhindra smittspridning.

Drabbade kläckeri

Övervakningsområdet sträckte sig tio kilometer runt den drabbade gården. Det innebar att alla transporter av fjäderfä och kläckägg som skulle ut från området behövde kontrolleras och få tillstånd av Jordbruksverket. Restriktionerna drabbade bland annat ett av Sveriges största kläckerier som inte kunde leverera under några veckors tid.

LÄS MER: Kläckeri hindras leverera 250 000 kycklingar

LÄS OCKSÅ: Skyddsområde tas bort

"Var uppmärksamma på hälsoläget"

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom som drabbar fjäderfän. Vilda fåglar bär ofta på smittan och Östergötland har tidigare drabbats av flera utbrott.

LÄS OCKSÅ: Sågade ner skyddad allé - åtalas

Förebyggande åtgärder för djurägare

• Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.

• Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.

• Alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.

• Redskap och utrustning som används till fåglarna bör rengöras och desinfekteras regelbundet.

• Se till att vilda fåglar inte har tillträde in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.

• Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.

• Tänk på att avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.

Källa: Jordbruksverket.