facebooktwittermail d

Fritt för jägare att skjuta förvildade katter?

En jägare utreds av polisen efter att ha skjutit en hund, som han trodde var en "vildkatt". Men får jägare verkligen skjuta katter som verkar övergivna?, undrade några läsare. Vi vände oss till Svenska Jägareförbundets jurist för att få svar.

Jägaren var ute på småviltsjakt och sköt på vad han trodde var en övergiven katt. Men det var en hund som rastades i området som träffades och händelsen polisanmäldes.
Jägaren var ute på småviltsjakt och sköt på vad han trodde var en övergiven katt. Men det var en hund som rastades i området som träffades och händelsen polisanmäldes. FOTO: ARKIVBILD JAKT

Det var på annandag jul som en jägare i Halland sköt med hagelgevär mot det han trodde var en förvildad katt. Men det som misstogs för en katt var en hund som rastades av sin ägare. Det hela inträffade på jaktmarker i närheten av en återvinningsanläggning. Hunden träffades och skadades av några hagel.

Många kommentarer

Händelsen polisanmäldes och jägaren misstänks för framkallande av fara för annan och skadegörelse. Nyheten blev en av de mest kommenterade artiklarna på ATL.nu förra veckan. Och många har reagerat på jägarens försvar: att han trodde att det var en vildkatt som han siktade på. "Skjuta katter får man väl inte göra hursomhelst?" undrade en läsare.

Förvildade katter får skjutas

Faktum är att en jägare får skjuta katter under vissa omständigheter, förutsatt att djuret befinner sig på jakträtten.

– Om en jakträttshavare ser en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får den avlivas antingen av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne, säger Maria Johansson, jurist på Svenska Jägareförbundet.

Många katter är chipmärkta eller öronmärkta utan att ha halsband. Har jägaren något ansvar att först undersöka om det finns någon märkning, innan man skjuter?

– Det finns inget formellt krav att du måste kolla upp om katten är chipmärkt eller liknande. Men du får inte avliva en katt som du tror har en ägare, om den till exempel är i närheten av bebyggelse och har halsband, säger Maria Johansson, som inte är insatt i den aktuella händelsen utan svarar generellt.

Hundar ska fångas in

Reglerna för vad jägare får göra är annorlunda för hundar. En jägare som ser en till synes övergiven hund på sin jaktmark får inte skjuta den utan bör försöka fånga in den.

- Alltså kan en jakträttshavare koppla hunden och sedan ta kontakt med hundens ägare. Vet man inte vem som äger hunden får man lämna den till polisen. Så nej, det finns ingen paragraf om just förvildade eller övergivna hundar, utan paragrafen reglerar alla hundar, säger Maria Johansson.

LÄS OCKSÅ: Allt fler vargar har skabb

LÄS OCKSÅ: Södertörnsvargen sköts på Tyresö

LÄS OCKSÅ: Sveaskog bjuder på fällavgiften

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Övergivna eller förvildade katter

21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. Lag (2014:707).

Hundar

17 § Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När detta har skett ska hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om han eller hon inte är känd ska i stället Polismyndigheten underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hunden, ska Polismyndigheten omhänderta hunden.

Kan inte hunden tas om hand, får Polismyndigheten avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Lag (2014:707).