facebooktwittermail d

Frihandelsavtal med britterna ett måste

Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige, inte minst för skogsindustrin. Svenska politiker måste därför påverka kommande förhandlingar med Storbritannien i konstruktiv och positiv anda för att skapa ett fungerande frihandelsavtal, skriver Mats Kindwall, Skogsindustrierna.

Mats Kinnwall, chefsekonom Skogsindustrierna.
Mats Kinnwall, chefsekonom Skogsindustrierna. FOTO: SKOGSINDUSTRIERNA

En lätt skadeglädje kunde skönjas i sociala medier när islänningarna slog ut britterna ur fotbolls-EM. Många såg det som en snabb kvittens av EU, trots att Island inte är medlem i unionen.

Tidigare under måndagen var det lättare att hålla sig för skratt. Stockholmsbörsen stängde på minus 8 procent, det största börsfallet på nära 20 år.

Vi får räkna med skakiga börser världen över den närmsta tiden, eftersom de politiska och ekonomiska effekterna av ett brittiskt EU-utträde kommer att förbli osäkra ett bra tag framöver.

Vi måste även räkna med att det brittiska pundet, som redan försvagats med nästan 15 procent sedan förra sommaren, kommer att fortsätta sin kräftgång.

Många bedömare betraktar Brexit som ett tydligt bevis på EU:s tillkortakommanden och strukturella svagheter och spekulerar i att andra länder kan komma att följa det brittiska exemplet.

Därför får man räkna med att även euron kommer att försvagas mot valutor som den amerikanska dollarn, den japanska yenen och den svenska kronan.

Kortsiktigt kan världsekonomin drabbas hårt av finansoron. Samtidigt är det osannolikt att Brexit kommer att få allvarliga och långvarigt negativa konsekvenser på den globala ekonomin.

Däremot kan Brexit få större konsekvenser på vissa marknader och branscher. En ytterligare betydande pundförsvagning och en trolig euroförsvagning riskerar att slå mot inte minst skogsindustrin där EU och Storbritannien är de största exportmarknaderna.

Av skogsindustrins export går 13 procent till Storbritannien vilket motsvarar 14 miljarder kronor. Storbritannien står för 21 procent av exporten av sågade och hyvlade trävaror och för 10 procent av exporten av massa och papper.

Besvikelsen över Brexit är just nu stor på många håll inom EU. En del oroar sig för att Storbritanniens utträde ska skapa dominoeffekter och i värsta fall ett sammanbrott för det EU vi känner i dag.

Därför är det viktigt att bitterhet och revanschlusta inte dominerar stundande förhandlingar mellan EU och Storbritannien, eftersom det finns och kommer att finnas ett starkt ömsesidigt beroende mellan dessa ekonomier.

Det är avgörande för utvecklingen på lång sikt att svenska politiker påverkar förhandlingar med Storbritannien i konstruktiv och positiv anda med siktet inställt på ett väl fungerande frihandelsavtal.

Då kan Storbritannien förbli en viktig handelspartner för EU och för Sverige. Och då kan svensk skogsindustri fortsätta vara en motor inom svensk exportindustri och driva tillväxt i världens bioekonomi.

Mats Kinnwall,

Chefsekonom Skogsindustrierna