facebooktwittermail d

Friförklarat från blåtunga - utan vaccinering

Norge har nu friförklarats från sjukdomen blåtunga - och har gjort det utan vaccinering av djur.

Det är drygt två år sedan fyra besättningar smittades av blåtunga i Norge. Nu äntligen har restriktionerna som har omfattat stora delar av södra Norge hävts, uppger den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Mattillsynet.

Norge är det första landet i EU- och EES-området som har friförklarats från blåtunga utan att vaccinera.

- Veterinärmedicinska institutet uppskattar att Norge har sparat omkring 120 miljoner (norska) kronor genom att inte vaccinera, säger Kristina Landsverk, chef för den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet i en kommentar på myndighetens hemsida.

Sverige och Danmark friförklarades i december 2010 från blåtunga.ATL.nu