facebooktwittermail d

Fridlyst pippi hotar kottodling

Bergvik Skog vill starta fröplantage i Gårdskär i Älvkarleby. Men nu hotas planerna - av en fridlyst fågel.

Länsstyrelsen i Uppland säger nej till odling på hälften av den aktuella åkermarken sedan det visa sig att den bebos av den sällsynta kornknarren.

Bergvik Skog Plantor AB har överklagat till miljödomstolen, som nu får fälla det slutliga avgörandet. Bergvik anser att länsstyrelsen "har gjort en orimlig vägning mellan olika samhällsintressen" som omöjliggör granfröplanteringen.

Förutsättningar saknas


I vissa fall kan dispens ges, men enligt länsstyrelsen saknas förutsättningar i detta fall.

- Kornknarren omfattas av artskyddsförordningen vilket gör att det är förbjudet att skada fortplantningsområden och viloplatser, säger naturvårdshandläggaren Anna Jakobsson till Arbetarbladet.

Kornknarren, crex crex på latin, är både rödlista och fridlyst. I slutet av 1800-talet fanns det runt 60 000 par i Sverige. I dag finns endast 1 600 spelande hannar i Uppland, Västmanland, på Öland och Gotland. ATL.nu