facebooktwittermail d

Fri marknad påverkar arrendepriser

Arrendepriserna fortsätter att stiga. Spannmålsbonden Staffan Moll menar att en bidragande orsak till prisuppgången är anbudsarrendena.

- Det är något som påverkar alla arrenden, men vi har fri marknad, säger han.

Vårbruket har ännu inte kommit i?gång för Staffan Moll. I väntan på det håller han på att röja upp i parken på gården Hagestaborg, som ligger i Löderup cirka två mil utanför Ystad.

Priserna drivs upp


Staffan Moll äger själv 35 hektar och arrenderar 115 hektar från Lunds domkyrka. Staffan Moll, som även är ordförande i Skånes arrendatorsförening och ledamot i arrendenämnden, menar att det är anbudsarrendena som driver upp priserna.

- Brukare som har ett arrende intill dessa påverkas av att priserna drivs upp. Det är klart att det är bra att unga och driftiga lantbrukare vill expandera, men det är farligt när priserna på spannmål sjunker samtidigt som brukaren sitter där med ett högt arrende, säger han.

Staffan Moll pekar även på att den starka svenska kronan kan komma att påverka lantbrukare med höga arrendekostnader.

- En stark krona påverkar gårdsstödet. De flesta som arrenderar är dessutom intresserade av att öka arealen och slippa byggnader, säger han.

Synpunkter samlas in


Mellan åren 1995 och 2010 har arrendepriserna ökat med 72 procent, enligt ny statistik från Jordbruksverket. Men en översyn kan vara på gång.

I januari hölls en sammankomst på justitiedepartementet där representanter för jordägare, arrendatorer och myndigheter förde fram sina synpunkter.

Men det tar tid innan det kan bli något konkret förändringsarbete - om det nu blir något sådant, uppger Gustav Gellerbrant, politiskt sakkunnig vid justitiedepartementet.

Det finns inga löften om att regeringen ska ändra arrendelagstiftningen under mandatperioden, men förhoppningen är att departementet efter sommaren har fått in så många synpunkter att politikerna mer i detalj kan bestämma den fortsatta inriktningen. Maria Engström