facebooktwittermail

Fredsprojekt mellan jägare och skogsägare

Både skogsägare och jägare var på sitt vänligaste humör när styrgruppen för projektet Mera tall hade sitt första möte i småländska Älghult på måndagen. Tanken är genom ökat tallplantering och avskjutning få bättre viltstammar, bättre naturvård, och bättre skog.

ÄLGHULT ATL
- Vi måste se till så det blir mer mat till älgarna, och så måste vi se till att anpassa antalet älgar i förhållande till den mat som finns, det kan inte vara något annat, sade skogsägaren Bengt-Göran Birgersson, som är en av de berörda skogsägarna i projektet som omfattar 65 000 hektar och 400 fastigheter i Uppvidinge kommun.

Varje år orsakar betande klövvilt skador för "astronomiska belopp", som Södras skogskötselchef Göran Örlander uttrycker det. Detta har fått skogsägarna att rata tallen och plantera gran i stället. Vilket gör att fodret minskar till viltet och ger ännu större skador i de tallplanteringar som finns kvar.
De senaste åren har konflikten varit stor mellan jägare och skogsägare på sina håll. Skogsägarna vill minska älgstammen kraftigt, medan jägarna vill att skogsägarna ska plantera mera tall och därmed sprida ut skadorna.

Ingen vinner


Tanken med projektet Mera Tall är att visa att konflikten mellan jägare och skogsägare kan överbryggas genom samverkan.
Fakta, bland annat om hur mycket ungskog och därmed viltfoder som finns inom området, och möten, ska leda fram till åtgärder som ska leda till en balans. Mer tall ska planteras, det garanterar Sveaskog. Samtidigt ska älgstammen anpassas till fodret.

- Det är nu en utveckling som ingen vinner på, vare sig jägare, skogbrukare eller naturvårdare. Det är en loose-, loose-, loose-situation som ska vändas till en win-, win-, win-situation, och det ska vi göra genom att samverka tillsammans jägare och skogsägare, projektledaren Ove Arnesson på Skogsstyrelsen.

Efter en samling i skogen träffade styrgruppen allmänheten i Älghults gamla biograf. Flera hundra personer kom för att diskutera älgfrågan. Torbjörn Esping