facebooktwittermail d

Fredade fåglar förstörde sockerbetor

Vitkindade gäss förstörde fem hektar betodling i Halland. Nu ersätts odlaren.

FOTO: ROLAND LEVANDER

Att gäss kan orsaka stora skador på sockerbetor blev en lantbrukare i Halland varse. Av lantbrukarens sockerbetsareal på 10 hektar blev nästan hälften angripen av en flock rastande gäss. Nu beviljar Länsstyrelsen i Halland odlaren ersättning med cirka 25 000 kronor.

Enligt länsstyrelsen besiktning har vitkindade gäss betat sockerbetorna genom att gnaga av rothalsen, blasten och ner på betan och förstört dem. Antingen har betorna fått gnagmärken eller ruttnat av skadorna.

Vitkindade gäss är fredade i Halland samtidigt som landskapet inte har dispens för jakt, vilket vägt tungt vid länsstyrelsens prövning.

De enda medel lantbrukaren använt i skadeförebyggande syfte var skrämselskott, vimplar och fågelskrämma.