facebooktwittermail d

Franskt storbråk om gigantiskt vattenprojekt splittrar lantbruket

En serie stora dammar ingår i ett unikt bevattningsprojekt i västra Frankrike.

– Jordbruket räddas för framtida generationer, säger jordbrukaren Thierry Boudaud  och ordförande i kooperativet bakom det unika projektet.

Men dammarna möts av kraftiga protester, och ledde nyligen till slagsmål mellan polis och demonstranter.