facebooktwittermail d

Franska bönder drabbade av svår torka får EU-stöd i förtid

Torkan gör att Frankrike i högre grad betalar ut EU:s jordbruksstöd i förväg.

– Många kollegor är oroliga för hur de ska klara sig under de kommande åren, säger jordbrukaren Henri Biès Pére.