facebooktwittermail d

Franska bondepensioner lyfts över fattigdomsgränsen

Tiotusentals äldre jordbrukare i Frankrike har pensioner som ligger under fattigdomsgränsen. Men nu förbättras villkoren. En nödvändighet när yngre ska lockas till yrket, enligt det största jordbrukarfacket.

 

Fransk vinodling.
För många franska bönder blir det mycket tufft ekonomiskt när de går i pension. Det vill den franska regeringen nu försöka ändra på. FOTO: ROBERT PRATTA/REUTERS

Precis som i Sverige står den franska jordbrukarkåren inför ett generationsskifte. Under den kommande tioårsperioden förväntas hälften av alla franska jordbruksföretagare gå i pension.