facebooktwittermail d

Fransk metod kan rädda svenskt biobränsle

I Frankrike har regeringen hittat ett sätt att komma förbi EU:s motstånd mot biodrivmedel från grödor. Sverige kan kopiera det, menar Jakob Lagercrantz på 2030-sekretariatet.

– Jag kom från Paris i går. Där har man hittat ett sätt att runda EU:s motstånd mot att göra biobränsle på grödor.

Jakob Lagercrantz menar att det finns ett sätt att komma undan de nya EU-regler som kan innebära mycket kraftiga prishöjningar på HVO och etanol. Prischocken, som ATL skrev om här, beror på att det då inte ska vara tillåtet med de skattebefrielser Sverige har. EU vill inte att biobränsleproduktion ska konkurrera med livsmedelsproduktion eller äventyra den biologiska mångfalden.

Ska Sveriges lantbrukare kunna fortsätta köra sina traktorer på HVO kan avgöras om regeringen väljer att byta argumentationslinje gentemot EU-kommissionen.
Ska Sveriges lantbrukare kunna fortsätta köra sina traktorer på HVO kan avgöras om regeringen väljer att byta argumentationslinje gentemot EU-kommissionen. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Allt Sverige behöver göra är att byta argumentationslinje, menar Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet. I stället för skattebefrielse ska man hävda rätten att sätta egna skatter på olika bränslen.

– Vi har en chans i och med det. Det enda som behövs är lite pragmatism från regeringens sida.

Hur ser du på chanserna att taktikbytet ska lyckas?

– Jag tror att de är goda. Frankrike har fått respit på det sättet. Men jag är mindre säker på att regeringen byter linje, de kan vara rädda för att förlora ansiktet gentemot EU-kommissionen.

Frankrike stark partner

– Dessutom får vi en stark allierad där. Frankrike är väldigt duktiga på att argumentera för det som gynnar franska bönder och franska konsumenter mest. Dessutom finns det starka lobbygrupper där som inte drar sig för innovativa metoder.

Frankrike lutar sig mot skrivelser i EU-kommissionens Energiskattedirektiv från 2003. Den har passerat sitt bäst före-datum med råge och kommer att skrivas om. Men eftersom en uppdatering kräver fullständig enighet för att gå igenom är det en inte helt enkel process, menar Jakob Lagercrantz:

– Men det kommer nog att bli av inom två år. Och med Frankrikes hjälp har vi stora möjligheter att påverka där.

Varje land har rätt att sätta sina egna skatter på drivmedel. Det är en bättre linje än att hoppas på att få ett undantag hos EU, menar Jakob Lagerkrantz, VD för 2030-sekretariatet.
Varje land har rätt att sätta sina egna skatter på drivmedel. Det är en bättre linje än att hoppas på att få ett undantag hos EU, menar Jakob Lagerkrantz, VD för 2030-sekretariatet. FOTO: 2030-SEKRETARIATET

Har du varit i kontakt med regeringen om möjligheten att byta argumentationslinje?

– Jag har diskuterat det med Finansdepartementet. Och jag ska följa upp det när jag pratat mer med det franska departementet i december. Vi vill jobba med regeringen med det här. Alla vill vi ju samma sak.

Paragrafen som kan förändra allt

Frankrike stödjer sig på paragraf 15 i Energiskattedirektivet som lyder: ”The possibility of applying differentiated national rates of taxation to the same product should be allowed in certain circumstances or permanent conditions, provided that Community minimum levels of taxation and internal market and competition rules are respected.”

Utsläppsmålen

EU har som mål att minska transportsektorns fossilutsläpp med 14 procent till 2030 jämfört med 2010. Sverige har satt målet till 70 procent. Frankrike har valt en medelväg med 39 procent.

2030-sekretariatet

Jobbar för att följa upp arbete med en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Partners finns inom näringsliv, myndigheter, akademien och civilsamhället.