facebooktwittermail d

Frankrike får förlänga ursprungsmärkning

Försöket med ursprungskrav på kött- och mjölkprodukter förlängs till och med mars 2020.

Ost på en marknad i Aix-en-Provence i södra Frankrike.
Ost på en marknad i Aix-en-Provence i södra Frankrike. FOTO: JORDAN BANKS/IBL

Frankrike har på prov haft obligatorisk ursprungsmärkning på livsmedel där kött eller mjölk ingår som ingredienser i två år. Sådana krav är undantag från den gemensamma marknadens regler och kräver godkännande av EU-kommissionen. Med hänvisning till bland annat att det slutdatum de från början fick godkänt för, den sista december 2018, var en felskrivning, har Frankrike bett om förlängning till och med den sista mars 2020. Det har nu EU-kommissionen gett grönt ljus för, skriver IEG Policy.

Vill ha EU-regler

I ett pressmeddelande säger Frankrikes jordbruksminister Didier Guillaume att han kommer att driva frågan om EU-gemensam lagstiftning för livsmedel där kött och/eller mejeriprodukter ingår.

"En europeisk harmonisering av ursprungsmärkning ger varje konsument tillgång till transparent information som klargör vilka val som finns, och lantbrukare och livsmedelsproducenter en harmoniserad ram att verka inom."

Prova Premium: Testa redan i dag – för bara 1 krona

Önskat men dyrt

Möjligheterna till en sådan lagstiftning har utretts av EU-kommissionen som kom fram till att det finns en efterfrågan hos konsumenterna, men att obligatorium skulle kosta mer än det smakade. EU:s medlemsländer är splittrade i frågan. Flera länder har infört pilotprogram liknande det franska, medan andra oroar sig för effekterna av nationella initiativ på den gemensamma marknaden, och gemensamma initiativ på livsmedelsindustrin.

Svenska regeringar var länge skeptiska till krav på ursprungsmärkning på nationell nivå, men den rödgröna regeringen beställde i juni en rapport från Livsmedelsverket om vad som krävs för att få godkänt av EU-kommissionen för ursprungsmärkning på restaurang. Myndigheten konstaterade att vägen dit är lång, och dyr.