facebooktwittermail

Datorspelen banade väg för deras affärsidé

Piteå

Från traditionell träindustri till digitalt plattformsföretag. Lundqvist Trävaru AB vill revolutionera byggbranschens sätt att beställa hus och byggvaror.

– Vi ska bli byggbranschens Spotify, säger vd Samuel Holmström.

Jens Lundqvist och Samuel Holmström vid småblockslinjerna.
Jens Lundqvist och Samuel Holmström vid småblockslinjerna. FOTO: JOHN SANDSTRÖM

Att byta spår när förutsättningarna så kräver löper som en röd tråd genom hela Lundqvist Trävarus historia. Företaget startades av bröderna John och Ivar Lundqvist 1936, då med möbeltillverkning åt Krigsmakten. Efter kriget övergick man till sågverk och hyvleri, men efter att en brand 2004 ödelade hela anläggningen valde dåvarande vd Jan Lundqvist att satsa på väggblockstillverkning som byggsatser till framförallt garage och carportar.


Skog