facebooktwittermail d

Rusande priser får bönder att tvivla

Svenska bönder ser fortsatt dystert på sin verksamhet. Rusande priser på alla möjliga insatsvaror får framför allt köttbönderna att överväga neddragningar.