facebooktwittermail d

Framtidsstudie spanar på hästar

Ekonomi, miljö och relationer påverkar morgondagens hästnäring. Jordbruksverket har spanat in i Hästsveriges framtid i en ny studie.

Framtidsstudien är gjord av omvärldsanalytikern Margareta Ivarsson och utspelar sig år 2017. Syftet med studien är att göra hästnäringen medveten om tänkbara utvecklingsvägar och att rusta inför framtiden.

En viktig fråga för näringen är behovet av ökad affärsmässighet från företagarnas sida. Företagarna måste ha tydligare kundfokus och dra nytta av Sveriges konkurrensfördelar i form av stora markytor och ren miljö.

Studien presenterades under ett seminarium i Kungliga Hovstallet i Stockholm. ATL.nu