facebooktwittermail

Framtidens vägnät elektrifieras

Många funderar på om lastbilar ska kunna gå på el. Men då är det ofta batteridrivet det handlar om. Enklare vore att ta fram ett system med kontaktledningar, ungefär som spårvagnar.

Ur Boggi nummer 2 2011

Detta funderar nu Energimyndighetens Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) på.

De ska se om det går att elektrifiera hela eller delar av vägnätet, på samma sätt som när järnvägen elektrifierades. Lösningen kan ge stora samhällsvinster snabbt och med relativt små ekonomiska investeringar.

Tanken är att förse tunga fordon, som lastbilar och bussar, med strömavtagare som klarar automatisk anslutning och frånkoppling i hastigheter på 80 km/h. Även Volvo, Scania och Trafikverket deltar i projektet.