facebooktwittermail

Framtidens mat odlas i staden

DEL 5 Framtidens mat

Det är i staden som maten i framtiden ska produceras. Mycket av den livsmedelsproduktion som klassas som foodtech marknadsförs ofta som urban matproduktion. Men är det rimligt att tro att staden kan försörja sina invånare i framtiden, utan landsbygden och lantbruket?

Om man kan odla utan jord, sol och åkrar, föda upp fisk utan hav och tillverka animaliskt protein i laboratorier eller insektsfabriker, varför ska då matproduktionen pågå på landsbygden och inte i städerna? Särskilt som allt fler av oss beräknas bo i städerna i framtiden.