facebooktwittermail d

Framtidens mat odlas i staden

DEL 5 Framtidens mat

Det är i staden som maten i framtiden ska produceras. Mycket av den livsmedelsproduktion som klassas som foodtech marknadsförs ofta som urban matproduktion. Men är det rimligt att tro att staden kan försörja sina invånare i framtiden, utan landsbygden och lantbruket?