facebooktwittermail

Framtiden bjuder på mer

För köttproducenten kan teknikutvecklingen komma att innebära stora förändringar.

Redan i dag kan den automatiska vågutrustningen bland annat ge prognoser för när ett djur kommer att uppnå sin målvikt.

Systemet kan också larma för olika saker, exempelvis om ett djur inte går upp i vikt ordentligt eller inte besöker vattenstället och vågen tillräckligt ofta.
- Då ser man ju exempelvis om ett djur blivit sjukt och inte går in och dricker så mycket som det borde, säger Henrik Österlund på Hencol som levererat systemet till Leif Anderssons gård.

Helautomatisk lagård


I framtiden ser han stora möjligheter för en mera automatiserat och effektiv köttproduktion.

- Man kan ju tänka sig den helt automatiska lagården, med motorstyrda grindar, övervakningskameror, rfid-läsare för identiteten och automatik för att sortera djuren som du vill.

Utfodringen skulle kunna ske helt automatiskt och individuellt beroende på hur djurets vikt utvecklats och dess behov.

Foderautomater känner av vilket djur som gått fram och portionerar ut fodret därefter.

På det sättet skulle också fodermängden kunna anpassas optimalt och bonden tjäna pengar.

- Man kan krympa vissa fodergivor och ändå få det utfall man vill på tillväxten, säger Henrik Österlund.Hans Dahlgren