facebooktwittermail

Framtida vattennivån vid Vänern lägre än befarat

De framtida vattennivåerna kring Vänern och Göta älv kommer inte att bli fullt så höga som man tidigare befarat. En ny studie från SMHI visar att klimatförändringarna blir mindre allvarliga, men det kommer att bli illa nog.

- Nivåerna blir inte lika höga som man tidigare trott och de är då lättare att hantera, säger Lennart Olofsson, säkerhetsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det är en ny studie från SMHI där forskare med hjälp av klimatmodeller kommit fram till att vindpåverkan på havsnivån inte är så stor som man tidigare antagit.

Gödselbrunnar


Lennart Olofsson förklarar att man inte tittat specifikt på inverkan på lantbruksnäringen i området, men de nya resultaten kommer att ligga som underlag för framtida planering.

- Handlar det om översvämningar som inte inträffar dagligen så kanske man fokuserar mer på att återställa. Men vissa anläggningar kan komma att behöva förstärkas. Ett sådant exempel är gödselbrunnar som om de svämmar över kan påverka vattenförsörjningen för en miljon människor, säger han.

Lennart Olofsson menar också att säkerhetsnivån kring vissa vägar kan behöva höjas så att de även klarar värsta tänkbara scenario.

Riktlinjer


- När vi hade översvämningar 2001 fanns det exempel där stallarna inte påverkades, men där mjölkbilar hade problem med att ta sig fram. Vägnätet berör dessutom hela landsbygden, säger han.

Lennart Olofsson är noga med att understryka att det ännu inte finns några färdiga riktlinjer för framtidens markanvändning.

- Vi hoppas att det blir klart under våren. Sedan får andra verksamheter komma in med underlag för områden som kan prioriteras. Maria Engström