facebooktwittermail d

FP vill ge reseavdrag för landsbygdsbor

Fler laddstolpar och generösare reseavdrag för de boende på landsbygden. Det utlovar Folkpartiet i sin skuggbudget.

Folkpartiet räknar med att presentera hela sin skuggbudget senast den 6 oktober. Men redan nu avslöjar man två satsningar som berör miljö och landsbygd.

För det första vill partiet höja gränsen för reseavdrag från dagens 10 000 till 19 000 kronor för personer som bor i kommungrupp 14, det vill säga i storstäder, förortskommuner till storstäder, större städer och förortskommuner till större städer. Samtidigt vill man sänka gränsen för reseavdrag till 9 000 kronor i övriga kommungrupper.

Syftet är att gynna invånarna i kommuner med sämre kollektivtrafik.

– Det handlar om alternativ. I storstäder och förorter är kollektivtrafiken ganska bra, då tycker vi att det är rimligt att ha en större ekonomisk styrning där än på landsbygden där bilen är det enda alternativet, säger Lars Tysklind, landsbygdspolitisk talesperson för Folkpartiet till ATL.

En sänkning från 10 000 till 9 000 är inte så stor. Vad säger du om det?

– Nej, men det här är ändå ett sätt att se om det skulle kunna fungera som styrmedel.

Dessutom vill Folkpartiet satsa 75 miljoner kronor på laddstolpar för elbilar i syfte att stimulera utbyggnaden av laddinfrastruktur i hela landet. Tanken är att underlätta övergången till en fossilfri fordonsflotta.

Staten går in

– Jag föreställer mig att det här kan få större betydelse på glesbygden än i Stockholm, där det går att kommersialisera på ett helt annat sätt och redan är på gång. Det är grundläggande att staten går in och underlättar utbyggnaden av den här fordonsflottan.

Varifrån tar ni pengarna till de här satsningarna?

– Vi har höjt en del miljöskatter men inte skatt på arbete och tillväxt. Det är en prioritering inom budgeten. Stad och landsbygd har olika förutsättningar och det måste vi ha med oss i en budget.

 

RELATERAT: Det här vill KD i sin skuggbudget