facebooktwittermail d

Bondsonen som ska hjälpa jordbruket att bli fossilfritt

Svante Axelsson är agronomen som har seglat upp som en av de viktigaste rösterna i den infekterade skogsdebatten. Han är stark förespråkare av biobränslen och jobbar i dag som nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Fredrik Stork träffade honom för att söka svar på en av vår tids viktigaste frågor – hur lantbruket ska bli fossilfritt.