facebooktwittermail d

Fossilfritt Sverige: Så kan bioenergiknutarna lösas

Ska Sverige importera eller exportera biobränslen i framtiden? Frågan avgörs till stor del om elektrifieringen av transportsektorn lyckas eller inte, menar Fossilfritt Sverige vars biostrategi nu överlämnats till regeringen.