facebooktwittermail

Fossilfritt Sverige: Så kan bioenergiknutarna lösas

Ska Sverige importera eller exportera biobränslen i framtiden? Frågan avgörs till stor del om elektrifieringen av transportsektorn lyckas eller inte, menar Fossilfritt Sverige vars biostrategi nu överlämnats till regeringen.

Lastbil som transporterar biogas.
Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har tagit fram en strategi för hur man ska undvika en framtida råvarubrist på bioenergi. FOTO: GÖRAN BILLESON

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland vilket kräver stora mängder bioenergi. Så stora mängder att det kan bli råvarubrist. Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har därför tagit fram en strategi för hur knutarna kan lösas. Den har nu lämnats över till miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan.